Liên hệ

Trường PTDTNT THCS Lũng Phìn

Địa chỉ: xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Nguyễn Trọng Nghĩa
Điện thoại: 0916853578

Email: thcslungphin.dongvan@hagiang.edu.vn